Fisk i norske dammer

Fisk i norske dammer

Jeg elsker fisk og det er veldig spesielt å ha fisk i en hagedam. Det er avslappende å bare sitte og se på fisken som svømmer i en flott hagdam. I min hage så står det en god benk, med spesielt gode puter rett vedsiden av dammen. Der kan jeg sitte og bare kjenne hvordan alle bekymringer og stress renner bort. Det er midlertidig ikke helt enkelt å ha en fisker i en slik hagedam og dette må planlegges.

Finn en fiskeleverandør

Fisker som tåler litt frost og som kan stå leve i en hagedam kjøper du ikke i den lokale dyrebutikken. Disse finner du i spesialbutikker. De som driver med oppdrett av slike fisker, og her snakker vi i utgangspunktet om koi, vet mye om emnet. Dette er viktig kunnskap fordi en fisk koster mye og er jo et lite liv. Derfor vil man jo at de skal overleve og trives. Så sjekk hvilke fisk som passer sammen, hvor mange du må ha og andre viktige detaljer.

Planlegg dammen

Skal du ha fisk i dammen så må du planlegge dammen med dette for øyet. Dammen må da ha en viss dybde så fisken kan skjule seg nede på bunnen ved behov. Det er også viktig å velge de riktige plantene så fiskene har noe å spise og ikke minst så vannet får nok oksygen. Fiskene trenger mer oksygen enn det en plante gjør og derfor må man gjerne også legge til en luft pumpe eller en sirkulasjonspumpe.
Fisker skitner også til vannet til en viss grad, noe som kan øke algeforekomsten som igjen kan senke oksygennivået. Derfor må man sørge for at dammen blir renset jevnlig og ta eventuelle andre forholdsregler.

Overvintre inne

I noen tilfeller og i noen steder i landet så må fiskene tas inn om vinteren for å overleve. Dette betyr at du må plass i huset et eller annet sted til å ha en akvarie hvor fisken kan trives inne om vinteren. Heldigvis kan mange av fiskesortene nesten gå i dvale om vinteren så de trenger svært lite vedlikehold og pass. Mer informasjon får du fra forhandleren.